Gŵyl Haf Aur Merched y Wawr

Hwyl yr ŵyl Haf Aur – adloniant, cymdeithasu, paneli, coginio – am wledd o fara brith, stondinau, cinio blasus, chwaraeon, blodau hyfryd, crefft anhygoel, gwobrau hyfryd, trelar lliwgar, sash newydd, ffon ŷd a llawer iawn mwy! Llongyfarchiadau i Gillian Jones Cangen Llambed ar ennill tlws Ann Lewis – prif lenor yr ŵyl.

Diolch i bawb a ddaeth i wneud hwn yn ddiwrnod arbennig yn hanes Merched y Wawr.

Dadorchuddiwyd y Paneli Dathlu'r Aur gan Elin Jones A.C. Llywydd y Cynulliad. Yn y llun Alaw Roberts, Swyddog Prosiect Treftadaeth Gogledd Cymru, Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Meirwen Lloyd, Is-Lywydd Cenedlaethol, Elin Jones, AC Llywydd y Cynulliad, Meryl Davies, Cydlynydd yProsiect Treftadaeth, Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Branwen Davies, Swyddog Prosiect Treftadaeth De Cymru

Dadorchuddiwyd y Paneli Dathlu’r Aur gan Elin Jones A.C. Llywydd y Cynulliad. Yn y llun Alaw Roberts, Swyddog Prosiect Treftadaeth Gogledd Cymru, Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Meirwen Lloyd, Is-Lywydd Cenedlaethol, Elin Jones, AC Llywydd y Cynulliad, Meryl Davies, Cydlynydd yProsiect Treftadaeth, Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Branwen Davies, Swyddog Prosiect Treftadaeth De Cymru

Paneli Dathlu'r Aur

Paneli Dathlu’r Aur

Meirwen Lloyd, Is-lywydd Cenedlaethol yn cyflwyno rhodd i Wendy Lloyd Jones, Golygydd Y Wawr 2014-2017

Meirwen Lloyd, Is-lywydd Cenedlaethol yn cyflwyno rhodd i Wendy Lloyd Jones, Golygydd Y Wawr 2014-2017 am ei chyfraniad arbennig i’r cylchgrawn poblogaidd

Meirwen Lloyd, Is-lywydd Cenedlaethol yn cyflwyno rhodd i'r Siaradwr Gwadd, Alun Davies, AS, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Meirwen Lloyd, Is-lywydd Cenedlaethol yn cyflwyno rhodd i’r Siaradwr Gwadd, Alun Davies, AS, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Enillwyr Cyfarfod Blynyddol 2017
Cyflwyno Gwobr Patagonia: Yr Erthygl Orau yn “Y Wawr”   
1af:  Teleri Jones (Y Blog Hwnt ac Yma)
2il:  Mari Stevens
3ydd: Edith Stone

Gwobrwyo buddugwyr Cystadleuaeth Cynllunio Cerdyn Nadolig 2017    
Melinda Williams, Cangen Felinfach, Rhanbarth Ceredigion
Lon Owen, Cangen Bro Pantycelyn,Rhanbarth Caerfyrddin
Iris Williams, Cangen Clydach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Meinir Roberts,Cangen  Llwyndyrys, Rhanbarth Dwyfor
 
Gwobrwyo buddugwyr Penillion Cardiau Nadolig 2017  
Catherine Jones, Cangen Bodwrog, Rhanbarth Môn
Moyra Davies, Cangen Bro Cyfeiliog,Rhanbarth  Maldwyn Powys
Megan Richards, Cangen Felinfach, Rhanbarth  Ceredigion

Buddugwyr Cystadleuaeth Cynllunio Cerdyn Nadolig 2017 a Pennill Cerdyn Nadolig 2017

Buddugwyr Cystadleuaeth Cynllunio Cerdyn Nadolig a Penillion Cerdyn Nadolig 2017

Tlws Llenyddol Ann Lewis – Nid Aur yw Popeth Melyn
1af:   Gillian Jones, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
Cydradd 2il:  Gillian Jones, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion a Dana Edwards, Cangen Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd: Iona Evans, Cangen Pandy Tudur, Rhanbarth Colwyn

Gillian Jones, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion - Prif Lenor yr Wyl Haf. Diolch i Llinos Roberts, Cangen Henllan, Colwyn am wneud a chyflwyno sash hyfryd ar gyfer y gystadleuaeth hon. Braf gweld Gillian o Gangen Llanbedr Pont Steffan yn ennill tlws Ann Lewis

Gillian Jones, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion – Prif Lenor yr Wyl Haf. Diolch i Llinos Roberts, Cangen Henllan, Colwyn am wneud a chyflwyno sash hyfryd ar gyfer y gystadleuaeth hon. Braf gweld Gillian o Gangen Llanbedr Pont Steffan yn ennill tlws Ann Lewis

Cystadleuaeth Stori Feicro – Dathlu
1af:     Ann James, Cangen Hendygwyn ar Dâf, Rhanbarth Caerfyrddin
2il: Gillian Jones, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
Cydradd 3ydd: Iona Evans, Cangen Pandy Tudur, Rhanbarth Colwyn a Rhian Williams, Cangen Bryncroes, Rhanbarth Dwyfor

Ann James, Cangen Hendygwyn ar Dâf, Rhanbarth Caerfyrddin a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth y stori feicro yn derbyn ei gwobr oddi wrth Mererid Jones, ac Aeres James a gyflwynodd y ddoli yd

Ann James, Cangen Hendygwyn ar Dâf, Rhanbarth Caerfyrddin a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth y stori feicro yn derbyn ei gwobr oddi wrth Mererid Jones, ac Aeres James a gyflwynodd y ddoli yd

Cystadleuaeth Rhaglen y Gangen/Clwb Gwawr  
1af:     Cangen Llansannan, Rhanbarth Colwyn
2ail:    CangenLlanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
Cydradd 3ydd: Cangen Harlech, Rhanbarth Meirionnydd a Cangen Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
 
Clod uchel:
CG Glannau Teifi, Rhanbarth Ceredigion
Cangen Llanddarog, Rhanbarth Caerfyrddin
Cangen Y Fenni, Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Cangen Bro Tryweryn,Rhanbarth Meirionnydd
Cangen  Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro
Cangen Mynachlogddu, Rhanbarth Penfro

Cynrychiolydd o Gangen Llansannan, Rhanbarth Colwyn yn derbyn y wobr oddi wrth y beirniaid - Cath Watkin Thomas a Glenys Thomas

Glenys Williams o Gangen Llansannan, Rhanbarth Colwyn yn derbyn y wobr oddi wrth y beirniaid – Cath Watkin Thomas a Glenys Thomas

Gwobrwyo buddugwyr y Cwis Hwyl Cenedlaethol   
1af:     Cangen Rhiwlas, Arfon
2il:     Cangen Prestatyn, Colwyn Cydradd
3ydd: Cangen Y Gwter Fawr, Gorllewin Morgannwg,
Cangen Llanerfyl A, Rhanbarth Maldwyn Powys
Cangen Corris, Rhanbarth Meirionnydd

Buddugwyr y Cwis Hwyl Cenlaethol - Cangen Rhiwlas, Arfon

Buddugwyr y Cwis Hwyl Cenlaethol – Cangen Rhiwlas, Arfon

Cystadlaethau’r Dysgwyr

Seremoni gwobrwyo Cystadlaethau'r Dysgwyr

Seremoni gwobrwyo Cystadlaethau’r Dysgwyr

Llenwi Ffurflen (Sylfaen)
1af:     Aidan Jones, Tregaron, Ceredigion
2il:      Dionne Sherwood, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion
3ydd: Siors Thomas, Pontarddulais, Abertawe

Erthygl i gylchgrawn am eich ardal (Canolradd)
1af:     Jill Cropley. Mydroilyn, Llanbedr Pont SteffanCeredigion
2il:      Jane Unitt, Llwyn-y-groes, Tregaron,Ceredigion
3ydd: Caroline Dovey, Dinas, Pwllheli

Bywyd fel Dysgwr/wraig (Uwch)
1af:     Rajesh David, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion
2il:      Sue Hyland Llidiartywaun, Llanidloes, Powys
3ydd: Fiona Collins, Carrog, Corwen, Sir Ddinbych
 
Cystadleuaeth Crefft  – Robin Goch (unrhyw gyfrwng)
1af:     Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn
2il:      Jenifer Greenwood, Cangen Cwm Nantcol, Rhanbarth Meirionnydd
Cydradd 3ydd:   Sally Rees, Cangen Y Bryniau, Rhanbarth Ceredigion a Grace Birt, Cangen Abertawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Cystadleuaeth Crefft – Robin Goch (unrhyw gyfrwng) - buddugol - Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn

Cystadleuaeth Crefft – Robin Goch (unrhyw gyfrwng) – buddugol – Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn

Cystadleuaeth Crefft – Bobl/au Dathlu’r Aur (unrhyw gyfrwng)
1af:     Eirlys Savage, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn
2il:      Mary Thomas, Cangen Abergorlech, Rhanbarth Caerfyrddin
Cydradd 3ydd: Eirlys Savage, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn ac Eleri Jones, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn

Cystadleuaeth Crefft – Bobl/au Dathlu’r Aur (unrhyw gyfrwng) - Eirlys Savage, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn

Cystadleuaeth Crefft – Bobl/au Dathlu’r Aur (unrhyw gyfrwng) – Eirlys Savage, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn

 Cystadleuaeth Crefft – Sampler neu groesbwyth – agored
1af:     Beti Davies, Cangen Abergorlech, Rhanbarth Caerfyrddin
2il:      Sarah East, Cangen Treforus, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd: Margaret Thomas, Cangen Cynwyd, Rhanbarth Glyn Maelor

Cystadleuaeth Crefft – Sampler neu groesbwyth - agored - buddugol - Beti Davies, Cangen Abergorlech, Rhanbarth Caerfyrddin

Cystadleuaeth Crefft – Sampler neu groesbwyth – agored – buddugol – Beti Davies, Cangen Abergorlech, Rhanbarth Caerfyrddin

Coginio – Torth o fara brith (heb furum)  
1af:     Aeronwen Edwards, Cangen Bronant, Rhanbarth Ceredigion
2il:      Shirley Best, Cangen Gorseinon, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd: Esyllt Jones, Cangen Gorseinon, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Coginio – Torth o fara brith (heb furum) - buddugol - Aeronwen Edwards, Cangen Bronant, Rhanbarth Ceredigion

Coginio – Torth o fara brith (heb furum) – buddugol – Aeronwen Edwards, Cangen Bronant, Rhanbarth Ceredigion

Gyrfa Chwist Cymar  
1af:     Clwb Gwawr Criw Cothi, Rhanbarth Caerfyrddin
Cydradd 2il:  Cangen Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhanbarth Glyn Maelor a Cangen Llaniestyn, Rhanbarth Dwyfor
3ydd: Cangen Yr Hafod, Rhanbarth Ceredigion

Sgrabl  
1af:     Cangen Mynach A, Rhanbarth Ceredigion
2il:      Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn
3ydd: Cangen Mynach B, Rhanbarth Ceredigion

Dominos  
1af:  Cangen Llandrillo, Rhanbarth Meirionnydd
2il:  Cangen Chwilog, Rhanbarth Dwyfor
Cydradd 3ydd: Cangen Carmel Rhanbarth Aberconwy a Changen Tegryn, Rhanbarth Penfro

Dewis Dau Ddwrn  
1af:     Clwb Gwawr y Gwenoliaid, Rhanbarth Ceredigion
2il:      Cangen Pencader, Rhanbarth Caerfyrddin
3ydd: Cangen Llansannan, Rhanbarth Colwyn

Dartiau  
1af:     Cangen Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn Powys
2il:      Cangen Beulah, Rhanbarth Ceredigion
3ydd: Cangen Uwchaled, Rhanbarth Colwyn

Tenis Bwrdd  
1af:     Cangen Llangwm 2, Rhanbarth Colwyn
2il:      Cangen Llangwm 1, Rhanbarth Colwyn
3ydd: Cangen Rhuthun, Rhanbarth Glyn Maelor

Bowlio  
1af:     Cangen Bro Cyfeiliog, Rhanbarth Maldwyn Powys
2il:      Cangen Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn Powys
3ydd: Cangen Tregaron, Rhanbarth Ceredigion

Golff  
1af:     Rhian Wyn, Cangen Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn Powys
2il:      Enfys Morgan, Cangen Cylch Aeron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd: Margaret Roberts, Cangen Rhydypennau, Rhanbarth Ceredigion

Cyflwyniad – Cipolwg ar hanner canrif Merched y Wawr
1af:     Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn
2il:      Rhanbarth Cylch Aeron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd: Cangen Felinfach, Rhanbarth Ceredigion

Cyflwyniad – Cipolwg ar hanner canrif Merched y Wawr buddugol - Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn

Cyflwyniad – Cipolwg ar hanner canrif Merched y Wawr buddugol – Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn

Sgets ar y thema Dathliad  
1af:     Cangen Cylch Aeron, Rhanbarth Ceredigion
2il:      Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro
3ydd: Cangen Llansannan, Rhanbarth Colwyn

Sgets ar y thema Dathliad - buddugol - Cangen Cylch Aeron, Rhanbarth Ceredigion

Sgets ar y thema Dathliad – buddugol – Cangen Cylch Aeron, Rhanbarth Ceredigion

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf