Gŵyl Haf Rithiol 2020

Croeso i Ŵyl Haf Rithiol Merched y Wawr 2020!

Yn anffodus ni ellir cynnal ein Gŵyl Haf eleni oherwydd y sefyllfa bresennol gyda Covid-19.

Ond peidiwch a phoeni, bydd y cyfan ar gael yn fan hyn iddoch.

Yn gyntaf dyma fideo canlyniadau bob un o’r cystadlaethau sy’n cael eu rhyddhau heddiw!

Prosiect Holiadur ar y cyd gyda Cyngor Llyfrau Cymru

Dyma Rocet Arwel Jones yn cyflwyno prosect newydd sbon ar y cyd gyda Cyngor Llyfrau Cymru i lenwi holiadur ynglyn a llyfrau a darllen!

Gwyliwch yma

Dilynwch y ddolen yma i lenwi’r holiadur https://www.surveymonkey.co.uk/r/HoliadurArferionDarllen

Diolch i’r siopau

Gŵyl Haf 2020
Diolch i bawb sy’n cefnogi Merched y Wawr ar hyd y flwyddyn!
Dyma ddiolch yn arbennig i dri busnes sy’n cefnogi’r Ŵyl Haf a digwyddiadau eraill Merched y Wawr yn flynyddol!
Diolch arbennig i Siop y Bont, Pethau Olyv a Siop Inc

 

Cynnydd Aelodaeth 2019-2020

Cynnydd Aelodaeth Rhanbarthau’r De 19-20
1af Cangen Llangyndeyrn, Caerfyrddin 13
2il CG Gwenoliaid, Ceredigion 10
Cangen Llundain, Ceredigion 10
3ydd Cylch Aeron, Ceredigion 6
 
Cynnydd Aelodaeth Rhanbarthau’r Gogledd 19-20
CG Genod Llan, Arfon 8
Cangen Trawsfynydd, Meirionnydd 8
Dinbych a’r Cylch, Glyn Maelor 7
Caernarfon, Arfon 7
Mawddwy, Meirionnydd 5
Cwis Hwyl 2019
1af Cangen Caernarfon
   Anwen Jones, Margaret Roberts, Rhiannon James, Helen Gwyn
2il Dinas, Llanwnda a’r Cylch , Arfon
   Nia Gruffydd, Rhianon Jones, Ann Williams, Olga Thomas
3ydd Llanuwchllyn, Meirionnydd
   Beryl Griffiths, Ann Thomas, Gwenfair Jones, Wendy Jones
Cerdyn Nadolig 2020
Lon Owen, Cangen Bro Pantycelyn, Rhanbarth Caerfyrddin
Sian Foulkes, Cangen Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn Powys
Mary Davies, Cangen Llangadog, Rhanbarth Caerfyrddin
Joan Phillips, Cangen Carno, Rhanbarth Maldwyn Powys
Pennill Cerdyn Nadolig 2020
Catherine Jones, Cangen Bodwrog, Rhanbarth Môn
Megan Richards, Cangen Felinfach, Rhanbarth Ceredigion
Meinir Garnon James, Cangen Bro Elfed, Rhanbarth Caerfyrddin
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf