Ifanwy Williams 1922 – 2020

Ifanwy Williams 1922 -2020

Cofiwn heddiw am un o aelodau gweithgar Merched y Wawr sef Ifanwy Williams o gangen Porthmadog. Roedd wedi cael ei magu yn Lerpwl. Bu yn ddiwyd yn gweithio fel gweithiwr cymdeithasol uchel ei pharch, ac yna’n mwynhau gweithio gyda Chlwb y Deillion ym Mhorthmadog. Roedd yn heddychwraig ac yn weithgar gyda “Cymru Dros Heddwch” ac yn un o sylfaenwyr ymgyrch “Heddwch Nain/Mamgu” sy’n cofio deiseb dros heddwch a lofnodwyd gan ferched Cymru yn 1923-24. Bu yn weithgar hefyd gyda Mudiad Meithrin a Phlaid Cymru. Roedd Ifanwy bob amser yn drwsiadus ac yn cefnogi gweithgareddau Merched y Wawr yn rheolaidd.

Cofion annwyl amdani.

Fideo

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf