Lansiad Cân y Gân

Heddiw bydd lansiad Cân y Gân, CD ar gyfer siaradwyr Cymraeg sydd yn byw a dementia.

Mae ymchwil gan Brifysgol Bangor yn dangos gall cerddoriaeth wella ansawdd bywyd pobl sydd yn byw gyda dementia. Fe fydd Catrin Hedd yn ymuno â Rhys Meirion yng nghartref gofal Rhydaman. Mi fydd Meirwen Lloyd, Llywydd Cenedlaethol yn diolch i aelodau Merched y Wawr am eu gwaith gwych hyd yma ac edrychwn ymlaen i ddosbarthu y cd’s i gartrefi gofal ar draws Cymru gyfan.

Diolch i Dydd Miwsig Cymru, Sain, BBC Radio Cymru, BBC Cymru Fyw, Cor Cymru am y cydweithio hapus!

Darllenwch adroddiad BBC Cymru Fyw am y prosiect yma

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf