Llun a Cant y Corona – 03/07

📸Llun y Dydd
Aelodau cangen San Cler yn mwynhau eu cinio blynyddol ym mwyty Yr Hen Ysgol yng nghwmni’r siaradwr gwadd Yr Hybarch Dorrien Davies, Archddiacon Caerfyrddin

🌟Cant y Corona

Dyma ymgais Tegwen ar can gair am y cyfnod clo.

Dyma lun ohoni hefyd yn ei swyddfa ‘dros dro’ yn y ffenest! Golygfa hyfryd!

 

🌟Cant y Corona

Dyma gan gair Sian John o Gangen Cwm Rhymni yn disgrifio’r cyfnod clo.

Cofiwch fod dal modd gyrru rhai mewn at angharad@merchedywawr.cymru

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf