Llun a Cant y Corona – 04/07

📸Llun y Dydd
Bu aelodau Cangen Llanfair Talhaiarn yn brysur iawn yn casglu sbwriel yn ddiweddar i gefnogi prosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd.

🌟Cant y Corona

Dyma ymgais Olwen Rhys Cangen Llaniestyn ar y can gair.

Gwych!

🌟Cant y Corona

Dym Can gair Ann P Williams, Cangen Penmachno, Aberconwy yn disgrifio’r cyfnod clo i hi.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf