Llun ac Erthgyl y Dydd – 07/04

📸Llun y Dydd
Dyma lun bendigedig o hen glawr rhifyn o’r Wawr sy’n cynrhychioli adeg yma’r flwyddyn gyda’r wyn bach!
Mae’r llun wedi ei dynnu ar fryniau tu ôl i Fae Colwyn – lle cafodd cangen Llysfaen ei sefydlu.
Daw o rifyn 3 – Chwefror 1969.

📜Erthygl y Dydd
Yn ein erthygl heddiw mae ychydig o syniadau am sut i gadw’n ystwyth. Mae hyn yn holl bwysig dros y cyfnod yma.
Felly dyma ambell i ‘tip’ ar sut i wneud hynny!
Daw yr erthygl o ail rhifyn Y Wawr – Tachwedd 1968.

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf