Llun ac Erthygl y Dydd – 03/05

📸Llun y Dydd
Dyma aelodau’r Gogledd tua allan i Glasdir, Llanrwst lle cynhaliwyd Cwrs Crefft y Gogledd gychwyn flwyddyn yma.
Yn anffodus fe ohiriwyd yr un yn y De oherwydd yr amgylchiadau, ond gobeithiwn ei ail drenfu yn fuan ar ol y cyfnod hwn!
Cadwch yn saff🌈

📜Erthygl y Dydd
Erthygl am Gofeb Gwenllian sydd heddiw a ddaw o rifyn 88 Y Wawr – Haf 1990.
Difyr!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf