Llun ac Erthygl y Dydd – 05/04

📸Llun y Dydd
Dyma lun o Eisteddfod yr Urdd 2017 ym Mhenybont ar Ogwr. Llun o gyn swyddogion cenedlaethol y Mudiad o flaen y paneli.
O’r chwith i’r dde – Delyth Fletcher, Mary Price, Meryl Davies a Meirwen Lloyd.

📜Erthygl y Dydd
Dyma reseit arall i chi – ‘porc Stroganoff’ heddiw. Ewch ati i drio’r rysait. Swnio’n fendigedig!!
Cofiwch dynnu lluniau o’r prydiau a’u postio yn y grwp Curo’r Corona’n Coginio.

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf