Llun ac Erthygl y Dydd – 05/07

📸Llun y Dydd
Dyma Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tarian Mair Kitchener Davies a thystysgrifau i ganghennau Melindwr a Chylch Aeron am y cynnydd mwyaf mewn aelodau. Daethant i’r brig gyda phump aelod newydd yr un. Llongyfarchiadau iddynt

🌟Cant y Corona

Jane Morgan Swyddog datblygu Caerfyrddin sy’n rhoi cynnig ar y can gair heddiw!
A llun hyfryd i gyd-fynd!

🌟Cant y Corona

Dyma ymgais Ann Walker o Gangen Cwm Rhymni ar y can gair yn disgrifio’r cyfnod clo.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf