Llun ac Erthygl y Dydd – 06/05

📸Llun y Dydd
Dyma Gangen Emlyn yn casglu sbwriel ar gyfer prosiect 6000 y Llywydd Meirwen Lloyd/
Gwych iawn!

📜Erthygl y Dydd
Dyma ‘Sôn am ‘Steddfod’ gan M.E.G. pan fu’r Eisteddfod yn Aberteifi yn y flwyddyn 1976.
Daw o rifyn 34 Y Wawr – Gaeaf 1976.
Ydych chi’n cofio’r Eisteddfod yma?

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf