Llun ac Erthygl y Dydd – 06/06

📸Llun y Dydd
Felly gan ei bod yn benwythnos Bowlio Deg y Gogledd – dyma gipolwg yn ôl ar ennillwyr 2015 a 2016 sef Llaniestyn, Dwyfor!
Meryl Davies yn cyflwyno’r darian i’r gangen yn 2015!

📜Erthygl y Dydd
Dyma ‘O Drawsfynydd i Fflandrys gan Myfanwy Hughes.
Daw or ifyn 38 Y Wawr – Gaeaf 1977.
Difyr iawn!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf