Llun ac Erthygl y Dydd – 08/04

📸Llun y Dydd
Y diweddar Mair Penri yn traddodi beirniadaeth yn Eisteddfod yr Urdd 2014 yn Meirionnydd am y ddrama fer orau – y fuddugwraig ydoedd Rhiannon Parry gyda’r ddrama A Calonnau.
Ydych chi’n cofio’r Eisteddfod hon yn y Bala?

📜Erthygl y Dydd
Dyma ychydig o straeon a gafodd eu gyrru mewn i’r Wawr. Rhywbeth ysgafn i chi ddarllen ar fore dydd Mawrth.
Daw ‘Troi’r Drol’ o rifyn 55 – Gwanwyn 1982.
Mwynhewch☺️

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf