LLun ac Erthygl y Dydd – 09/05

📸Llun y Dydd
Dyma Gangen Ffynnongroes wedi casglu nifer o fagiau sbwriel ar gyfer prosiect 6000 y Llywydd Meirwen Lloyd llynedd.
Da iawn ferched!

📜Erthygl y Dydd
‘Blodau’r Gwanwyn’ yw’r erthygl heddiw gan Carys Whelan.
Sut mae eich #blodaugobaith chi’n edrych erbyn hyn?
Daw hwn o rifyn 110 Y Wawr – Gwanwyn 1996.
Difyr!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf