Llun ac Erthygl y Dydd – 15/04

📸Llun y Dydd
Dyma drefniant blodau buddugol yn y Sioe Frenhinol yn 2019. Y thema oedd ‘Llwybrau’.
Llongyfarchiadau i Gaynor Bryan Jones o ranbarth Glyn Maelor am osodiad bendigedig ac ennill y wobr gyntaf!!

 

📜Erthygl y Dydd
Dyma erthygl arall gan y diweddar Ifanwy Williams ynglŷn a bod a dau gartref!
Erthygl ddifyr iawn o rifyn 53 Y Wawr – Hydref 1981.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf