Llun ac Erthygl y Dydd – 17/04

📸Llun y Dydd
Dyma osodiad hyfryd arall o’r Sioe Frenhinol llynedd, gan Lilwen Thomas o Gaerfyrddin, a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth ar y thema ‘Llwybrau’.
Bendigedig!!

📜Erthygl y Dydd
Dyma ddwy gerdd dan y teitl ‘Y Wawr’
Un wedi ei ysgrifennu gan Gwyneth O Jones, Penrhyndeudraeth a’r llall gan Buddug.
Daw o rifyn 24 Y Wawr, Haf 1974.

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf