Llun ac Erthygl y Dydd – 18/05

📸Llun y Dydd
Gŵyl Haf 2019
Rhiain Bebb yn ein diddanu a Meirwen Lloyd y Llywydd yn llongyfarch Anna Abersoch ar ennill tlŵs coffa Ann Lewis – Prif Lenor yr Ŵyl.

📜Erthygl y Dydd
Hanes Marged Jones yn Bryn Melyn.
‘Dewch i mewn…I Fryn Melyn’
Erthygl ddifyr iawn a ddaw o rifyn 59 Y Wawr – Gwanwyn 1983.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf