Llun ac Erthygl y Dydd – 19/03

?Llun y Dydd
Gillian Jones, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion – Prif Lenor yr Ŵyl Haf 2017 pan oedd y mudiad yn dathlu’r aur. Diolch i Llinos Roberts, Cangen Henllan, Colwyn am wneud a chyflwyno sash hyfryd ar gyfer y gystadleuaeth hon. Braf gweld Gillian o Gangen Llanbedr Pont Steffan yn ennill tlws Ann Lewis.
Pa atgofion sydd gennych chi o’r Ŵyl Haf dros y blynyddoedd?

?Erthygl y Dydd:
‘Yn y Ffasiwn’ gan Eirian Mai Evans, roedd yr erthygl yma yn rhifyn 54 o gylchgrawn Y Wawr nôl yn Gaeaf 1981.
Mae llun y clawr hefyd yma, sef Ann Fychan o Abercegir ger Machynlleth.
Ydych chi’n cofio ffasiwn fel hyn? Difyr iawn!

Yn ôl i’r tir fydd hi ym myd ffasiwn yr Hydref a’r Gaeaf yma – yn ôl at ddefnyddiadu naturiol, llawer ohonynt wedi eu gweu â llaw, ac at y lliwiau naturiol hydrefol – pob math o frown, gwyrdd, llwyd a choch tywyll. Bydd siec a thartan yn amkwg iawn ar sgertiau a ffrogiau, ynghyd â llewys llawn ‘dolman’ a phletiau mân clos.
Cyd-gysylltu dillad a’i gilydd er mwyn amrywio’r olwg fydd y peth pwysig, felly rhaid cymryd gofal wrth brynu! Ac er, efallai, bod dillad gwlân a gwisgo gyda siwmperi gwlân tew, ond yn hytrach, rhowch arlliw rhamantus i’r cyfan drwy eu gwisgo â blows ysgafn neu swimper denau. Ac yn yr un modd, gwisgwch sgert ysgafn o ddefnydd crêp – defnydd poblogaidd iawn y gaeaf yma gyda llaw – gyda siwmper wlân weddol swmpus.
Eleni eto, mae siacedi a chotiau wedi’u cwiltio’n boblogaidd iawn ac fe welir llawer o fanylder ar y gwddf ar ddillad wedi’u gweu ynghyd â phatrymau wedi’u gwnio ar ddillad gwlân.
Newyddion da i’r rheiny honoch chi sy’n gwisgo maint 18 neu fwy. Mae siopau Marks a Spencer yn mynd i werthu llawer mwy o ddillad maint 16m 18 a 20 a rhai hyd at 22 – a hynny am yr un pris â dillad llai o ran maint. Rwy’n siŵr y bydd hyn yn cael ei groesawu gan lawer.
1. Crys-chwys mewn cotwm a neilon (2oed – 35”) mewn nefi, llwyd neu win. Pris £5.99. Trowsus Polyester a neilon mewn llwyd, glas neu frown (Canol 23” – 30”). Pris o £7.50
2. Gyda chymaint o bwyslais ar ddillad hamdden, dyma ddwy siwr loncian, addas i fachgen neu ferch. Chwith: Siwt polyester mewn nefi neu binc i ffitio o 2 oed i 35”. Pris £6.99 -£9.99. Dde: Siwt hamddena mewn cotwm a pholyester (2oed – 35”) mewn nefi, coch neu wyrdd. A’i phris? £7.99 -£11.99.
3. Dyma ddillad fydd yn boblogaidd iawn y gaeaf yma – dillad y gellir eu cyfnewid a’i gilydd a hynny mewn twîd o wlân pur. Daw’r siaced mewn maint 10-18 mewn brown neu wyrdd. Pris £37.50. Ceir dwy sgert o batrwm gwahanol a fyddai’n addas i’w gwisgo gyda’r siaced eto mewn brown neu wyrdd. Pris £19.99. Mae’r flows o siorset polyster streipiog gyda ffril ar y gwddf a’r llawes. Fe’i ceir mewn gwyn, hufern, pinc neu las. Maint 10-18. Pris £12.99
4. Côt gynnes mewn gwlân a pholyester gyda sgarff siec a chwfl y gellir ei dynnu. Daw mewn dau hyd a maint 10-16 mewn nefi neu wyrdd tywyll. Pris £49.50. Dan y gôt mae trowsus polyester a gwlân â phleitiau ar y canol. Daw’r trowsus mewn tri hyd ac o faint 10-16. Pris £16.99.
5. Trowsus o ddefnydd patrymog gwlân a pholyester gyda phleitiau ar y canol a choes sy’n culhau at ei waelod, mewn defnydd sy’n gymysgedd llwyd neu llwyd-frown. Maint 10-16. Pris £16.99. Siwmper o wlân dafad mewn du, hufen, coch tywylll neu liw rhwd. Maint 10-18. Pris £10.99.
6. A dyma rywbeth i’r dynion. Trowsus lycra polyester a gwlân mewn brown neu lwyd. Pris £17.99. Siwmper o wlân Shetland pur mewn brown, glas neu lwyd. Maint 36-44. Pris £9.99. Dan y siwmper mae crys polyester a chotwm sy ar gael mewn amryw o liwiau am £5.99.
Mae’r dillad uchod ar werth yn siopau Marks a Spencer.

 

 

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf