Llun ac Erthygl y Dydd – 20/03

?Llun y Dydd
Dyma lun yn y Parc ger y Bala, lle roedd y mudiad yn dathlu 25 mlynedd, nôl yn 1992. Fe drefnwyd Pererindod ar gyfer y dathliadau!
Oes rhywun yn cofio hyn? Neu beth wnaeth eich cangen chi i ddathlu 25 mlynedd?

 

?Erthygl y Dydd:
‘Bwydydd Môn’ – Mrs. Wynne Owen Dolmeinir, Llangefni
Mae erthygl heddiw yn llawn ryseitiau o rifyn cyntaf erioed cylchgrawn Y Wawr sef Awst 1968. Llun o’r Parc, Meirionnydd sydd ar glawr y rhifyn lle sefydlwyd cangen cyntaf Merched y Wawr.
Ydych chi’n cofio coginio rhai o’r ryseitiau yma? Rhannwch eich profiadau isod!
Neu ydych chi awydd mynd ati i wneud rhai? Cofiwch yrru lluniau o’r darnau gorffenedig!!

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf