Llun ac Erthygl y Dydd – 20/04

📸Llun y Dydd
Dyma rhan o arddangosfa Rhanbarth Glyn Maelor yn Eisteddfod yr Urdd 2016 – Sir y Fflint.
Ategolion at y Galon ydoedd y thema y flwyddyn a cafwyd arddangosfa wych o galonnau. Fe werthwyd llawer iawn o ategolion yn yr Eisteddfod. Roedd yn rhan o Brosiect y Llywydd Cenedlaethol Meryl Davies ar y pryd.

📜Erthygl y Dydd
Dyma erthygl am delynor Cymru gan Sioned Penllyn.
Mae’n trafod sut oedd cangen lleol – cangen Drenewydd yn edrych ar ôl a thacluso carreg bedd y Telynor.
Daw o rifyn 24 Y Wawr – Haf 1974

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf