Llun ac Erthygl y Dydd – 20/06

📸Llun y Dydd
Mae MyW Llandudoch wedi derbyn tystysgrif Anrhydedd gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru am eu gwaith diflino yn paratoi lluniaeth yn Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch a hyn am bron i 30 mlynedd.

Cyflwynwyd y dystysgrif yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

 

📜Erthygl y Dydd
Dyma erthygl ddifyr ‘Wythnos Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg’.
Trefnwyd amryw o weithgareddau gan Theatr Felinfach a Radio Ceredigion ar gyfer yr wythnos hon.
Daw o rifyn 135 – Haf 2002 Y Wawr.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf