Llun ac Erthygl y Dydd – 21/03

?Llun y Dydd:
Taith Gerdded noddedig a gynhaliwyd pan oedd Catrin Stevens yn Lywydd Cenedlaethol yn y blynyddoedd 2000-2002. Cynhaliwyd taith gerdded ym mhob Rhanbarth gan godi arian tuag at elusen Cancr yr Ŵygelloedd.
Dyma aelodau Ceredigion ar sgwar Aberaeron.
Ydych chi’n cofio bod yn rhan o’r teithiau cerdded? Ym mha rhanbarth?

?Erthygl y Dydd:
Pwt o gylchgrawn Y Wawr Hydref 1981, rhifyn 53 sydd heddiw, sef ‘I’ch diddori – Palindromau’ gan Eluned Davies. Ar glawr y rhifyn yma mae Eglwys Pennant Melangell a’r fynwent lle mae bedd Nansi Richards, Telynores Maldwyn.
Ydych chi’n gallu meddwl am fwy o balindromau? Rhowch rai yn y sylwadau isod!

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf