Llun ac Erthygl y Dydd – 21/06

📸Llun y Dydd
Llun o Jane Morgan un o gyfeillion Digidol Rhanbarth Caerfyrddin pan aeth at Gangen Pumsaint. Dyma Jane gyda Mary Llywydd Cangen Pumsaint.

Prynhawn difyr iawn o ddysgu!

Gobeithio cawn gwrdd i ddysgu mwy o sgiliau yn fuan!

📜Erthygl y Dydd
Dyma erthygl yn diolch i Delyth Fletcher – un o bobl gweithgar y Mudiad. Daw o rifyn 136 – Hydref 2002 Y Wawr.
Mae Delyth dal hyd heddiw i gyfrannu llawer i’r Mudiad gan gynnwys tynnu lluniau yn rhai o ddigwyddiadau’r Mudiad!
Diolch yn fawr Delyth!
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf