Llun ac Erthygl y Dydd – 22/03

?Llun y Dydd:
Dyma lun o gangen Henllan, buddugwyr y Parti Alaw Werin, yng Ngŵyl Bont. (Gŵyl Cenedlaethol Ddiwylliannol Ponthrydfendigaid)
Eto roedd hyn i ddathlu 25 mlynedd y mudiad yn 1992.
Ydych chi’n cofio mynychu’r Ŵyl hon? Neu cofio rhywun yn sôn amdani?

?Erthygl y Dydd:
Daw ein erthygl heddiw o rifyn 53 Y Wawr, rhifyn Hydref 1981.
Yr erthygl dan sylw yw ‘Merched y Wawr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Dyffryn Teifi 1981’.
Felly gan fod Eisteddfod yr Urdd wedi ei ohirio tan y flwyddyn nesaf oherwydd yr amgylchiadau, cymerwch gip ar beth oedd yn mynd ymlaen yn yr Eisteddfod bron i 30 mlynedd yn ôl.
Ydych chi’n cofio mynychu’r eisteddfod yma? Neu oeddech chi yn un o’r canghennau oedd yn helpu?

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf