Llun ac Erthygl y dydd – 22/04

📸Llun y Dydd
Cafwyd noson gofiadwy yn Crymych lle daeth aelodau Merched y Wawr Rhanbarth Penfro ynghyd i weld y paneli hyfryd a gafodd eu creu ar gyfer cystadleuaeth Radi Thomas yn Sioe Fawr Llanelwedd yn 2019 – lle dathlodd y Sioe 100 mlynedd.
Gwych!

📜Erthygl y Dydd
‘Dewch i mewn’ yw’r erthygl heddiw a ddaw o rifyn 25 Y Wawr – Hydref 1974.
Tŷ yn Llanfyllin, Maldwyn – difyr iawn!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf