Llun ac Erthygl y Dydd – 22/06

📸Llun y Dydd
Ruth Davies yn sgwrsio’n ddifyr wrth greu gosodiad blodau Nadoligaidd yn Merched y Wawr Caerdydd.
Dim llaesu dwylo – pawb wedyn yn ymgolli wrth efelychu gosodiad Ruth! Wedyn cyfle i siopa ar stondin Siop Cant a Mil. Paned a Mins Pei!

📜Erthygl y Dydd
Ein erthygl heddiw yw ‘Cerdd i ddehongli llun’ a oedd yn gystadleuaeth ar gyfer Tlws Merched y Wawr.
Dyma’r gerdd a gafodd yr ail wobr – gan Awel Jones, o Lanuwchllyn, Meirionnydd.
Daw o rifyn 136 – Hydref 2002 Y Wawr.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf