Llun ac Erthygl y Dydd – 23/04

📸Llun y Dydd
Dyma rai o aelodau Rhanbarth Môn ar daith gerdded ychydig fisoedd yn ôl gyda rhai yn casglu sbwriel ar gyfer prosiect 6000 y Llywydd Cenedlaethol Meirwen Lloyd.
Da iawn chi!!

📜Erthygl y Dydd
Dyma erthygl diddorol am y ‘Sipsi yng Nghyrmu’ gan David Moelwyn, Llawrybetws, Corwen.
Daw’r erthygl o rifyn 23 – Gwanwyn 1974.
Mywnhewch!!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf