Llun ac Erthygl y Dydd – 23/05

📸Fideo y Dydd – Yma
Eisteddfod prysur arall i Ferched y Wawr yn Llanerchaeron, Ceredigion yn 2010. Dyma rai o uchafbwyntiau’r wythnos:
– Lawnsio llyfr ‘Rwy’n swil’ mewn partneriaeth gyda Mudiad Ysgolion Meithrin Cymru. Llyfr yn seiliedig ar fydandod.
– Ymgyrch y Llywydd Cenedlaethol Dr. Esyllt Jones ar y pryd oedd i blannu coed ar draws Cymru. Fe blannwyd un yn ar stad Llanerchaeron yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Llwyddodd y prosiect i blannu dros 3,000 o goed ar draws Cymru, gwych iawn!

📜Erthygl y Dydd
Dyma ‘Helpu’r Dysgwyr yn Llan-non, Ceredigion’.
Erthygl ddifyr am sut mae Merched y Wawr yn croesawu dysgwyr i’n plith!
Daw o rifyn 25 Y Wawr – Hydref 1974
Mwynhewch!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf