Llun ac Erthygl y Dydd – 24/06

📸Llun y Dydd
Llun o noson “Gwisgo’r Gwestai” a gynhaliwyd yng Nghangen Tregaron yn ddiweddar. Cafodd pob Stryd yn y dre £20 i wario mewn siop elusen er mwyn gwisgo un o’r aelodau ar gyfer mynd i briodas.
Gwych iawn ferched!

 

📜Erthygl y Dydd
Dyma erthygl ‘Celf a Chrefft’ yn dangos ychydig o waith Llinos Roberts ac hefyd ychydig o chefnidr ei gwaith!
Erthygl ddifyr iawn a ddaw o 134 Y Wawr – Gwanwyn 2002.
Mwynhewch!

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf