Llun ac Erthygl y Dydd – 26/03

?Llun y Dydd
Llun o Sioe Llanelwedd 2012.
O’r chwith i’r dde – Mererid James, Dr Esyllt Jones, Meryl Davies, John Price, Einir Wyn, Mary Price a Gill Griffiths. Cafwyd arddangosfa wych o dan arweiniad Ros Price-Jones a chriw gwych De Powys.
Edrych ymlaen i Sioe 2021 felly!!

 

?Erthygl y Dydd
Ydych chi awydd mynd ati i wneud Bara Brith? Fel arfer mae gan bawb rysait maent yn hoffi ei ddefnyddio i wneud Bara Brith, ond dyma rysait ‘Bara Brith Talmignedd’.
Daw yr erthygl o Rifyn 40, Haf 1978 Y Wawr.
Tynnwch luniau o’ch ‘Bara Brith’ neu rhannwch eich ryseitiau chi isod!
Cofiwch hefyd am grwp Curo’r Corona’n Coginio sydd gan Merched y Wawr i rannu syniadau coginio a garddio!! Ymunwch – llawer o hwyl i’w gaell!

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf