Llun ac Erthygl y dydd – 27/03

?Llun y Dydd
Taith seiclo noddedig o Abertawe i Glynllfion, roedd criw yn codi arian i Gancr yr Ŵygelloedd. Y prif seiclwyr ydoedd Einir Wyn, Meryl Davies ag Elsie Roberts. Fe wnaeth nifer ymuno ar y daith a dyma ddwy a wnaeth seiclo i fewn i Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012 sef Mererid James a Ann Charles o Fotwnnog. Yn y canol mae Dewi Pws un o gefnogwyr brwd Merched y Wawr.

?Erthygl y Dydd
Erthygl gan Nans Morgan oedd wedi bod yn treulio Penwythnos ym Mhlas Tan y Bwlch sydd heddiw. Daw’r erthygl o rfiyn 48 Y Wawr – Haf 1980.

Ydych chi wedi bod i Blas Tan-y-Bwlch?

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf