Llun ac Erthygl y Dydd – 27/05

📸Fideo y Dydd – yma
Dyma gip olwg ar Eisteddfod yr Urdd yn Y Bala, Meirionnydd 2014. Dyma rai o uchafbwyntiau’r wythnos honno:
Crewyd y byntins gwych gan aelodau Meirionnydd dros fisoedd y Gaeaf. Cafwyd stondin bagiau anhygoel i godi arian i Cymorth Cristnogol sef elusen ein Llywydd Gill Griffiths.
Cyhoeddwyd y canlyniad am ysgrifennu drama fer yn yr Eisteddfod gan y beirniad y diweddar Mair Penri. Rhiannon Parri wnaeth ennill gyda’r ddrama “A Calonnau”.
Fe wnaeth Sulwen ein Llywydd Anrhydeddus fentro i’r stondin ar ei sgwter newydd a chafwyd llawer o hwyl yn cymdeithasu!
📜Erthygl y Dydd
Gan ei bod hi’n wythnos Eisteddfod yr Urdd, beth am gael cip olwg yn ôl ar Eisteddfod yr Urdd 1981 yn Nyffryn Teifi.
Dyma air o werthfawrogiad gan y trefnydd cenedlaethol Mair Elvet Thomas.
Daw o rifyn 53 Y Wawr – Hydref 1981.
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf