Llun ac Erthygl y Dydd – 28/03

 

?Llun y Dydd
Penwythnos Preswyl 2012 yn Llanbedr Pont Steffan – mwynhau yn y ffreutur.
Oeddech chi yn y Penwythnos hon?

?Erthygl y Dydd
I Fachynlleth mae’r erthygl heddiw yn mynd a ni, i’r flwyddyn ’81 pan cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol yno!
Mae ychydig o hanes yr ardal, stondin Merched y Wawr yn ogystal a chân gan Ann Fychan.
Daw o rifyn 53 Y Wawr – Hydref 1981.
Ydych chi’n cofio’r Eisteddfod yn Machynlleth?

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf