Llun ac Erthygl y Dydd – 28/05

📸Fideo y Dydd – yma
Dyma ychydig o uchafbwyntiau o Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015!
Yma “Ategolion at y Galon” oedd thema yr wythnos sef prosiect M  eryl Davies ein Llywydd. Roedd ategolion amrywiol iawn ar werth bob dydd a cafwyd cefnogaeth anhygoel.
Yma hefyd ymunodd Llyfrgell Genedlaethol Cymru cynllun Casgliad y Werin, gyda ni i gyflwyno a chasglu gwybodaeth am y Prosiect Treftadaeth. Diolch i Rhian a Berian am ymuno gyda ni i hyrwyddo gan ddefnyddio y dechnoleg ddiweddaraf.
Crewyd arddangosfa o chwedlau yr ardal gan aelodau gweithgar y De-ddwyrain.

 

 

📜Erthygl y Dydd
Dyma erthygl ‘Taith i’r Iseldiroedd’ wedi ei ysgrifennu gan Rebecca Powell.
Daw o rifyn 53 Y Wawr – Hydref 1981.
Difyr!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf