Llun ac Erthygl y Dydd – 29/05

📸Fideo y Dydd – yma
Dyma gip olwg ar Eisteddfod yr Urdd yn Sir y Fflin 2016. Dyma rai o uchafbwyntiau’r wythnos honno:
Yma cafwyd arwyddion newydd a wnaethpwyd gan Hedd Bleddyn i ddynodi ein bod yn Galon y Gymuned. Ategolion at y Galon oedd y thema gyda Meryl Davies y Llywydd yn modeli gydol yr wythnos.
Roedd y stondin wedi eu addurno yn chwaethus gan ferched y fro, a’r calonnau amrywiol yn boblogaidd iawn.

📜Erthygl y Dydd
Dyma hanes ‘Y Daith Wanwyn i Ddyffryn Loire a Pharis…’
Erthygl gan Llinos Mary Jones, a ddaw o rifyn 57 Y Wawr – Hydref 1982.
Mwynhewch!

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf