Llun ac Erthygl y Dydd – 29/06

📸Llun y Dydd
Dyma lun o griw hwyliog Rhanbarth Môn yn cael eu cyfarfod cyntaf dros Zoom Nos Lun diwethaf.
Yn bresennol – Nia Jones, Catherine Jones, Eluned Jones, Ceinwen Davies, Freda Jones Williams, Margaret Roberts, Cadi Roberts, Gwerfyl Roberts, Gladys Pritchard.
Gwych ferched!

📜Erthygl y Dydd
Dyma gerdd arall allan o rifyn dathlu 50 y Mudiad.
Cerdd ‘Gwawr’ gan Rebecca Powell.
Gwych iawn!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf