Llun ac Erthygl y Dydd – 30/03

?Llun y Dydd
Mererid James yn cyflwyno tlws y llenor i Helen Emanuel Davies o Gangen Aberystwyth yn yr Ŵyl Haf 2011 ym Machynlleth. Gwnaed y tlws arbennig gan John Price Machynlleth.

?Erthygl y Dydd
Beth well ar fore Dydd Llun na ryseitiau o ôl-rifynnau’r Wawr?!
Dyma ryseitiau yn denfyddio jeli o rifyn 40 Y Wawr – Haf 1978.
Ydych chi wedi gwneud rhain o’r blaen? Neu awydd mynd ati i wneud rhai?

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf