Llun ac Erthygl y Dydd

📸Fideo y Dydd – yma
Dyma rai o uchafbwyntiau Merched y Wawr yn Eisteddfod yr Urdd llynedd ym Mae Caerdydd! Mwynhewch!
Well dyma ni wedi cyrraedd Bae Caerdydd 2019! Diolch i griw gweithgar Y De-ddwyrain am baratoi arddangosfa ar Uwchgylchu ac Ailgylchu ac am ysbrydoli eraill yn ystod yr wythnos. Cawsom gymorth nifer fawr o bartneriaid i gasglu ysbwriel a cynhaliwyd gweithgareddau Uwchgylchu.
Un o ymwelwyr cyntaf y bore oedd Efan Pritchard o’r band Gwilym. Cafwyd ymweliadau gan nifer o wleidyddion gan gynnwys Eluned Morgan Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Llyr Huws Griffiths ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru Alun Cairns A.S.
Cydweithiwyd gyda’r Ganolfan Gymraeg i Oedolion sef Efa Gruffudd Jones a Helen Prosser. Roedd yn braf cael cynifer o ddysgwyr yn galw am sgwrs gydol yr wythnos.
Fe ddaeth Sian Lewis Prif weithredwr yr Urdd atom ac yna trefnwyd bod Meirwen Lloyd Llywydd Cenedlaethol a Tegwen yn mynd a’r cyflenwad bwyd oedd ar ôl wedi CogUrdd i Ganolfan City Church sy’n paratoi prydiau bwyd i’r digartref yn y Ddinas.
Cafwyd sawl ymweliad gan y cyfryngau gan gynnwys Anni Llŷn, Nest Jenkins, Jacob Morris, Jess a Radio Cymru.
Cafwyd cyfarfod hefyd gyda swyddogion un o’r banciau i drafod ein anfodlonrwydd a’r diffygion yn y gwasanaethau trwy Gyfrwng y Gymraeg ac yng nghymunedau gwledig Cymru. Diolch i swyddogion hwyliog yr Urdd am ein cynorthwyo i lwytho y trelar ar ddiwedd yr wythnos😀

 

📜Erthygl y Dydd
Ein erthygl heddiw yw ‘Jiw Jiw’ – erthygl ysgafn hwyliog!
Daw o rifyn 41 – Hydref 1978!
Mwynhewch!

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf