Llun y Dydd a Cant y Penwythnos – 12/09

📸Llun y Dydd

Dyma lun o gangen Treboeth o rhanbarth Gorllewin Morgannwg yn ail-gwrdd yng ngardd trysorydd y gangen.
Braf iawn!

📜Cant y Penwythnos

Dyma gyfraniad Angharad Rhys i’r cant gair i ddisgrifio penwythnos. Llun o’r cerdyn a wnaed gan Olwen Rhys.

Llongyfarchiadau mawr ar ddathlu penblwydd priodas arbennig!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf