Llun y Dydd a Cant y Penwythnos – 14/09

📸Llun y Dydd

Dyma griw Clwb Gwawr Caernarfon, a sefydlwyd cyn y cyfnod clo, ond yn anffodus heb gael llawer o nosweithau yn cymdeithasu eto!
Gobeithio y cewch fwynhau cymdeithasu yn fuan eto!

📜Cant y Penwythnos

Dyma ymgais Eluned Davies Scott o gangen Tonysguboriau ar y can gair i ddisgrifio penwythnos.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf