Llun y Dydd a Cant y Penwythnos

📸Llun y Dydd

Wedi holl helbul y cyfnod clo, cafodd aelodau cangen Y Fali gyfarfod anarferol ym mis Medi – Picnic yn y Parc. Daeth nifer sylweddol o’r aelodau ynghyd ym Mharc Penrhos Caergybi, bob un wedi dod â chadair a phecyn bwyd efo hi. Cawsom bnawn hyfryd yn yr haul yn dal i fyny efo hen ffrindiau, yn sgwrsio’n hamddenol ac yn gwrando newyddion a chlywed hanes anturiaethau’n gilydd.

 

8

Dyma can gair Tegwen Morris i ddisgrifio’r penwythnosau preswyl!

Oes enwau neu lleoliadau yma yn can cloch i chi?

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf