Llun y Dydd a Dod i adnabod – 13/10

📸 Llun y Dydd
Mor braf, ar ôl cyfnod hir o ymbellhau, oedd cael cyfle i fwynhau cwmni ein gilydd unwaith eto. Aelodau Glannau Pibwr yn joio sgwrsio yn haul braf mis Medi, pawb gyda’i chadair a’i phaned.
📜Dod i adnabod…
Dewch i adnabod Lis Fidler Cyn-Lywydd Rhanbarth Caerfyrddin….
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf