Llun y Dydd a Dod i Adnabod – 13/11

📸Llun y Dydd
Rhai o swyddogion Bro Cennech yn llunio’r rhaglen ar gyfer y misoedd nesaf. Dyma’r arlwy a gynigir drwy gyfrwng Zoom – Trin Traed, Cerddi’r Nadolig,
Ioga o’r gadair, Trefnu Blodau, Taith i Batagonia a chyflwyniadau amrywiol.
📜Dod i adnabod…
Dewch i adnabod Susan Carey…un o aelodau Penfro…
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf