Llun y Dydd a Dod i Adnabod – 15/10

📸Llun y Dydd
Dyma ail gyfarfod Cangen Treboeth yn yr awyr agored ac fel y tro cyntaf fe fuon ni’n ffodus iawn i gael tywydd sych a heulog. Fe gwrddon ni prynhawn Gwener diwethaf tu fas i Gapel Mynyddbach er mwyn ymweld a bedd Gwyrosydd, sef Daniel James, y bardd a sgrifennodd yr emyn adnabyddus “Calon Lan”. Bu farw 100 mlynedd yn ol yn 1920. Cafwyd peth o hanes ei fywyd a darlleniadau o’i farddoniaeth gan yr aelodau yn cynnwys y fersiwn gwreiddiol o “Calon Lan”.
Dod i adnabod…
Dyma gyfle i ddod i adnabod Ann Howells Llywydd Rhanbarth Penfro yn well..
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf