Llun y Dydd a Dod i adnabod….

📸Llun y Dydd

Wedi holl helbul y cyfnod clo, cafodd aelodau cangen Y Fali gyfarfod anarferol ym mis Medi – Picnic yn y Parc. Daeth nifer sylweddol o’r aelodau ynghyd ym Mharc Penrhos Caergybi, bob un wedi dod â chadair a phecyn bwyd efo hi. Cawsom bnawn hyfryd yn yr haul yn dal i fyny efo hen ffrindiau, yn sgwrsio’n hamddenol ac yn gwrando newyddion a chlywed hanes anturiaethau’n gilydd.

📜Dod i adnabod..

Dyma gyfle i chi ddod i adnabod staff a swyddogion y Mudiad dros yr wythnosau nesaf. Yn ddyddiol am 10 o’r gloch cewch ddod i adnabod aelod gwahanol!

Os hoffech chi gymryd rhan, ebostiwch angharad@merchedywawr.cymru am fwy o wybodaeth.

I gychwyn heddiw mae Tegwen…

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf