Llun y Dydd a Dod i Adnabod

📸Llun y Dydd

Grwp Cerdded Camu Mlân

Dyma lun o’r daith gerdded ar y llwybr ger Cronfa Ddwr Felindre – y cyntaf ers mis Chwefror. Roedd 16 o aelodau yno ac yn glynu at y rheolau Covid presennol wrth gerdded ac wrth gymdeithasu ar y diwedd gyda’n gilydd. Mor braf oedd cael gweld a chlywed hanes pawb, a’r tywydd yn ffafriol hefyd.
Merched o ganghennau Gorseinon, Treboeth heddiw.

 

📜Dod i adnabod..

Dyma gyfle i chi ddod i adnabod Anne Elis yn well…

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf