Llun y Dydd, Dod i adnabod a Podlediad – 14/10

📸Llun y Dydd
Cangen Corris a’r Cylch.
Cawsom noson hyfryd ym Mis Medi yn cerdded yn Nhal y Llyn .Roedd yn noson braf a cael paned fach wedyn i ddal fyny fo’r newyddion i gyd!
📜Dod i adnabod..
Dewch i adnabod Beti Wyn James – cynrychiolydd rhanbarth Caerfyrddin ar Is-bwyllgor Y Wawr.

 

📢Podlediad

Dyma i chi bodlediad o’r erthygl am Gwasg Honno a ysgrifennywd gan Winifred Davies – aelod o bwyllgor Honno yn trafod mwy am Wasg Menywod Cymru.

Gwrandewch a mwynhewch!

https://youtu.be/n16VMjPrZNo

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf