Llun y Dydd, Dod i Adnabod a Podlediad – 16/10

📸Llun y Dydd
Dyma lun ohonom fel Pwyllgor Cangen Y Bala yn trefnu gweithgareddau un mis ar y tro ar gyfer y gangen.
Gweithgareddau mis yma fydd y Cwis Cenedlaethol a thaith gerdded linc di lonc a chlonc fydd yn digwydd ar yr 17eg o Hydref er mwyn cael cyfle i gyd gerdded gan gadw ein pellter ar hyd llwybr Llyn Tegid .Byddwn yn ail gyfarfod ar yr 2il o Dachwedd I drefnu gweithgareddau ar gyfer mis Tachwedd
📜Dod i adnabod..
Dewch i adanbod Aeres James, cyn lywydd Rhanbarth Penfro….

📢Podlediad

Dyma i chi bodlediad ‘Nabod y Gangen: Betws y Coed’
Cyfle i chi ddod i adnabod a gwybod mwy am gangen Betws y Coed.

Gwrandewch a mwynhewch!

https://www.youtube.com/watch?v=p_ytjlW5zbg

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf