Llun y Dydd, Dod i adnabod a Podlediad – 22/10

📸Llun y Dydd

Cangen Y Bala
‘Wele’n cychwyn dair ar ddeg
O Ferched y Wawr ar bnawn teg’
( gyda Ymddiheuriadau i Ceiriog)
Cynhaliwyd ein gweithgaredd MYW cyntaf ar gyfer 2020-2021 gyda thaith gerdded hamddenol ar hyd Llwybr Llyn Tegid gan orffen gyda paned yn eistedd tu allan i Caffi Woods. ‘Roedd yn ddiwrnod hyfryd a sych ac roedd lliwiau yr Hydref yn ogoneddus a Llyn Tegid mor llonydd. Braf oedd cael cyfarfod a bod yng nghwmni ein gilydd unwaith gyda chyfle i gael sgwrs a rhoi’ r byd yn ei le gan gadw pellter wrth gwrs

📜Dod i adnabod…
 
Dewch i adnabod Delma Thomas ysgrifenyddes Rhanbarth Maldwyn Powys….
📢Podlediad
Dyma i chi bodlediad ‘Salon y beudy’ – Gwenda a Geinor. Daw o rifyn 208/209 Y Wawr.
Gwrandewch a mwynhewch!
https://www.youtube.com/watch?v=W4JLbTIxbdA&list=PLMyjbd5CXjArPhyayAnJJ13DehIHSpznh&index=21
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf