Llun y Dydd, Dod i adnabod a Podlediad

📸Llun y Dydd
Dyma ail gyfarfod y gangen allan yn yr awyr agored. Darllenodd Anna Jones, un o’r aelodau, gerdd ‘Cloeon’ a ysgrifennodd a stori am ‘Bro Fy Mebyd’. Hefyd, llun o’r aelodau’n gwisgo mwgwd Merched y Wawr. (Prynodd tua dwsin ohonom un ond, yn anffodus, ni allai pawb fod yn bresennol echdoe.)
📜Dod i adnabod…
Dewch i adnabod Eluned Jones sy’n cynrhychioli Rhanbarth Môn ar yr Is-bwyllgor Gwyl a Hamdden…
📢Podlediad
Dyma i chi bodlediad o’r erthygl ‘Brian Llewelyn a’i ferched’ a ddaw o rifyn Hydref 2020 Y Wawr.
https://youtu.be/976M7u7kh-Y
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf